Hoa hồng William Shakespeare

Hồng ngoại William Shakespeare Rose thuộc dạng hoa hồng bụi được lai tạo bởi David Austin tại Anh năm 1994 và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000.