Hoa hồng The Prince

Hoa hồng The Prince được giới thiệu với công chúng lần đầu vào năm 1990 tại Anh, đây là một loại  hồng cổ điển rất đẹp và thơm của David Austin.