Hoa hồng Terraza

Được du nhập từ nước ngoài, qua thời gian thuần dưỡng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam, Terraza rất thích hợp và siêng hoa.