Hoa hồng ngoại William Morris

Được đặt theo tên nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà văn William Morris để đánh dấu một tram năm của Đại học East London. Hoa hồng ngoại William Morris thuộc dạng bụi, được lai tạo bởi  David C. H. Austin (United Kingdom, 1987).