Hoa hồng Christopher Marlowe

Christopher Marlowe rose được đặt theo tên của nhà thơ,dịch giả, một trong những nhà viết kịch lớn nhất thời đại Elizabeth, và là người tiền nhiệm xuất sắc nhất của William Shakespeare. Bông hoa hồng này đã được giới thiệu bởi David Austin vào năm 2002 tại triển lãm hoa Chelsea.